Nieuwsbrief januari - februari 2012

Kiemkracht en ondergrondse groei

 

Februari alweer..... Als het ergens nu de tijd voor is, dan is het wel investeren en ontwikkelen. Onder de grond bevindt zich een kiemkracht van jewelste. Nu nog onzichtbaar, maar zo belangrijk om straks tot groei en bloei te kunnen komen...

 

Zo ook Bewust Zwolle; op dit moment is zich nog ongezien een heleboel aan het ontwikkelen. Yvonne Koppelman droeg Bewust Zwolle over aan mij. Op de website stel ik mijzelf voor onder het kopje Ontwikkelaar; daar lees je dus meer over mij. Op dit moment ben ik druk bezig de website achter de schermen te leren kennen en er mee te leren omgaan. Deze nieuwsbrief zal dan ook the proof of the pudding zijn.... de eerste van mijn hand.

 

Gesprekken zijn gaande geweest met de Kamer van Koophandel om de Stichting Bewust Zwolle ook meer handen en voeten te kunnen geven. Om terrein te verkennen en te inventariseren waar groeikansen liggen voor Bewust Zwolle.

 

Inventarisatie

Wie wil meewerken met activiteiten van Bewust Zwolle in de zin van mede-organiseren/voorbereiden van een netwerkbijeenkomst, hand- en span- diensten tijdens een bijeenkomst of het representeren van Bewust Zwolle bij diverse gelegenheden (beurzen, streekmarkten, activiteiten binnen Zwolle), gelieve zich bij mij te melden. Laat alsjeblieft weten wat je zou willen betekenen voor Bewust Zwolle. Je gaat dan deel uit maken van een enthousiast team van collega-aanbieders op het gebied van spiritualiteit die zich samen sterk gaan maken voor Bewust Zwolle tijdens diverse gelegenheden.

 

Een netwerkbijeenkomst

Plannen beginnen zich te vormen voor een netwerkbijeenkomst waar Bewust Zwolle elkaar kan ontmoeten, ook nieuwe aspirant leden kan gaan ontmoeten. Waar we met elkaar van gedachten kunnen wisselen over bewustzijn in Zwolle en gezamenlijke doelen. Maar daarover dus ook binnenkort meer...  Heb je hierover plannen of ideeen? Laat ze me weten, zodat we met elkaar inhoud geven aan een gezamenlijke ontmoeting.

 

Een woord van dank 

Een woord van dank is op zijn plek voor Yvonne Koppelman, die Bewust Zwolle heeft opgezet en de afgelopen jaren heeft gefaciliteerd zodat jullie -aanbieders- elkaar konden vinden en zodat bewustwording ook zichtbaar werd binnen Zwolle en op het internet.

Nog even doorgroeien en dan....

En dan... is het straks bloeitijd en oogsttijd. Het gaat nu om geduld en ontwikkeling... maak jij bewust Zwolle ook tot een bloeiend netwerk?  Het aanbod is prachtig! Mijn wens voor 2012 is dat Bewust Zwolle een zichtbaar samen-sterk-netwerk is dat goed bezocht en gevonden wordt. Waar we geinteresseerden naar elkaar weten te verwijzen, omdat we samen EEN geheel zijn. Doe je mee?

BewustZwolle nu ook op FACEBOOK en TWITTER.... volg je ons? 

licht & liefs,

Elayne Lussenburg

 

P.S.

voor de komende workshops, meditaties, dansavond  en ander interessant aanbod verwijs ik je naar bijgaande Agenda update van de maand februari.